Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen is de verzamelnaam voor alle verzekeringen die eigendommen verzekeren en aansprakelijkheid (vermogensschade) naar derden toe afdekt.

Om een juiste samenstelling van uw verzekeringspakket te krijgen staan wij voor u klaar. Na een inventarisatie waarbij we de bestaande verzekeringen analyseren, de risico's vaststellen en uw behoefte peilen, krijgt u een advies om bepaalde risico's af te dekken. In combinatie met andere verzekeringsvormen kunnen wij zo een totaalpakket verzekeringen creëren dat precies bij uw situatie past.

 
 
 

Levensverzekeringen

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van een verzekerde.

Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de verzekerde, al dan niet voor een bepaalde datum of juist bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Een levensverzekering kan ook een mengvorm zijn van beide. Er wordt dan uitgekeerd bij in leven zijn dan wel bij eerder overlijden.

Een speciale vorm van levensverzekering is de uitvaartverzekering.

Om een juiste keuze te kunnen maken adviseren wij u een afspraak te maken voor het analyseren van uw situatie. Er zijn meerdere vormen van verzekeringen en het is niet eenvoudig om het juiste product te kiezen.

 
 
 

Hypotheken

Een nieuwe woning kopen met eigen geld is in de meeste gevallen niet mogelijk. Wie een nieuwe woning wil kopen zal dan ook vrijwel altijd geld moeten lenen. Deze vorm van lenen noemen we een hypothecaire lening (hypotheek).

Het verschil met een gewone lening is dat bij een hypothecaire lening de woning als onderpand voor de lening dient. Een geldverstrekker, meestal een bank of verzekeraar, leent je het geld om een woning te kopen. Deze lening moet aan het einde van de looptijd (maximaal 30 jaar) volledig afgelost zijn. Daarbij betaal je als vergoeding voor de lening een percentage aan rente over het geleende geld.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden neem dan s.v.p. contact met ons op om een afspraak te maken.

 

Financieringen

Het kan voorkomen dat u iets wilt aanschaffen en daar op dat moment geen financiële middelen voor heeft, dan is het mogelijk een lening af te sluiten.

In het (nabije) verleden was het mogelijk te kiezen uit een tweetal leenvormen, de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Vanaf het jaar 2020 stoppen steeds meer geldverstrekkers met het doorlopend krediet om consumenten te beschermen tegen overkreditering.

Om tot een passende lening te komen wordt uw situatie doorgerekend op basis van inkomen, woonlasten en overige financiële verplichtingen. Hebt u belang bij een lening, neem a.u.b. contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende analyse.